“Codes der gedragingen” bij Eik-en-Blad

Deze Codes der Gedragingen gelden voor de gehele organisatie, dus alle schrijvers, ontwerpers, redactieleden en andere vrijwilligers, in het tijdschrift, de facebook groep, en andere officiële locaties op het internet, zolang als zij bij Eik-en-Blad betrokken zijn.

– Iedereen is welkom, zowel aanhangers van elke vorm van het Heidendom, Hekserij als Christenen, Moslims, en anders (of niet-) gelovenden mits er interesse is in welke vorm van Heidendom dan ook*
– Wij tonen alom respect, naar elkaar maar ook buiten onze organisatie
– Wij gedragen ons zodat ieder lid zich op zijn of haar gemak voelt bij ons
– Bij een misstap van een vrijwilliger, word deze behandeld naar ernst van de misstap en beoordeeld door het redactieteam van Eik-en-Blad
– Binnen de organisatie wensen wij geen politieke zaken te bespreken, tenzij het niet anders mogelijk is
– Symbolen en tekens gebaseerd op historische varianten hier van, maar van een latere periode ontworpen voor/door groeperingen die een politieke lading dragen, kunnen zonder pardon geweigerd of verwijderd worden. Dit om bovenstaand punt te voorkomen
– Geen ongevraagde reclame voor je bedrijf maken
– De redactie en beheerders zijn geen goden en er mag rustig mee gediscussieerd worden, tenzij deze een misstap berispt. De berisping is naar aanleiding van onze codes en dient gehandhaafd te worden, niet in twijfel getrokken. De redactieleden stemmen allen in met de Codes en beloven deze met respect te hanteren.

* Dit zijn voorbeelden, het gaat er om dat wij niemand buitensluiten

** Misstappen waar een waarschuwing op volgt
– Het zonder respect benaderen van een andere vrijwilliger
– Een seksueel getinte grap
– Politiek aanhalen waar niet nodig

** Misstappen waar directe verwijdering uit de vrijwilligersorganisatie op volgt
– Het herhaaldelijk negeren van instructies van de redactie (maximaal 3x)
– Racisme
– Discriminatie
– Nuditeit
– Bedreigingen
– Agressie
– Geweld